Immateriella rättigheter

M-Resor förbehåller sig äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. När inte annat anges kräver publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk, M-Resors tillstånd.

Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering skall källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

Länkning

M-Resor tillhandahåller länkar till andra webbplatser på webbplatsen. Länkarna innebär inte en rekommendation eller en garanti beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats.
All användning av sådana länkar sker på användarens risk och M-Resor är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats.

Alla länkar till M-Resors webbplats ska gå till hemsidan om inte annat skriftligen överenskommits med M-Resor. Vid sådan länkning ska all information öppnas i ett separat fönster och får inte placeras inom den andra webbplatsens ramar eller under den andra webbplatsens varumärke eller logotyp.

Cookies

M-Resors webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Tillämplig lag

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall prövas enligt svensk lag och svensk domstol.

Ditt samtycke

Genom att använda vår sida, samtycker du med våra användarvillkor

Ändringar i användarvillkoren

Om vi bestämmer oss för att ändra våra användarvillkor kommer vi publicera ändringarna på denna sidan.

Kontakta oss

Om det finns några frågor angående våra användarvillkor kan du kontakta oss genom att använda informationen nedan.

http://www.m-resor.se
Stamkullevägen 231
461 42 Trollhättan
Sverige
info@m-resor.se